Aktualności

MIT: Wystąpienie na drogę sądową przeciwko spółce InternetQ Poland oraz Prezesowi Zarządu tej Spółki.

Raport bieżący Data sporządzenia 2010-09-28 Raport bieżący nr 51/2010 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust. […]

Czytaj więcej

MIT: Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący Data sporządzenia 2010-09-28 Raport bieżący nr 50/2010 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art.160 ust.4 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Zmiany w składzie Zarządu MIT Mobile Internet Technology S.A.

Raport bieżący Data sporządzenia 2010-09-23 Raport bieżący nr 49/2010 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust. […]

Czytaj więcej

MIT: Korekta sprawozdania Zarządu w skonsolidowanym raporcie półrocznym MIT S.A. za I półrocze 2010

Raport bieżący Data sporządzenia 2010-08-28 Raport bieżący nr 48/2010 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna § 6 ust. […]

Czytaj więcej

MIT: Nabycie akcji spółki MIT S.A. przez spółkę zależną EL2 Sp. z o.o.

Raport bieżący Data sporządzenia 2010-08-17 Raport bieżący nr 47/2010 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.160 ust.4 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Nabycie akcji spółki MIT S.A. przez spółkę zależną EL2 Sp. z o.o.

Raport bieżący Data sporządzenia 2010-08-11 Raport bieżący nr 46/2010 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.160 ust.4 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Porozumienie w kwestii rozliczenia kolejnej transzy akcji MIT tytułem Warunkowej Umowy Wymiany Akcji z dnia 17 listopada 2009 roku

Raport bieżący Data sporządzenia 2010-07-23 Raport bieżący nr 44/2010 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust. […]

Czytaj więcej

MIT: Sprostowanie wyników głosowania na uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2010 roku

Raport bieżący Data sporządzenia 2010-07-22 Raport bieżący nr 43/2010 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust. […]

Czytaj więcej

MIT: Nabycie akcji spółki MIT S.A. przez spółkę zależną EL2 Sp. z o.o.

Raport bieżący Data sporządzenia 2010-07-22 Raport bieżący nr 42/2010 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 160 ust […]

Czytaj więcej
Strona 10 z 10« Pierwsza...«678910