Aktualności

Raport bieżący nr 4/2016

Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji Emitenta oraz złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami i ustalenie dnia referencyjnego Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 3/2016

Terminy przekazywania raportów okresowych Lark.pl SA w roku 2016. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 2/2016

Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Lark.pl SA Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 1/2016

Informacja dotycząca realizacji programu scalenia akcji Emitenta Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 34/2015

Informacja dotycząca realizacji programu scalenia akcji Emitenta Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 33/2015

Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 listopada 2015 roku. Pobierz […]

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 32/2015

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lark.pl S.A. w dniu 30 listopada 2015 roku. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 31/2015

Podpisanie listu intencyjnego z Extra Media Sp. z o.o. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 30/2015

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 listopada 2015r. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 29/2015

Informacja Zarządu Lark.pl S.A. ws. realizacji programu scalenia akcji Emitenta. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 28/2015

Zmiana nazwy Emitenta na Lark.pl Spółka Akcyjna. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 27/2015

Informacja MIT Mobile Internet Technology S.A. w przedmiocie pytań wystosowanych przez Akcjonariusza Spółki. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 26/2015

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia spółki zależnej Emitenta Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 25/2015

Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 25 czerwca 2015 roku Pobierz […]

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 24/2015

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MIT Mobile Internet Technology S.A. w dniu 25 czerwca 2015 roku. Pobierz […]

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 23/2015

Uzupełnienie materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 25 czerwca 2015 Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 22/2015

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 21/2015

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 r. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 20/2015

Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 2 czerwca 2015 roku. Pobierz […]

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 19/2015

Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 18/2015

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MIT Mobile Internet Technology S.A. w dniu 2 czerwca 2015 roku. Pobierz […]

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 17/2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 czerwca 2015r. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 16/2015

Informacja w przedmiocie postanowienia o uchyleniu zajęć rachunków bankowych spółki zależnej MNI Premium S.A. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 15/2015

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 2 czerwca 2015r. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 14/2015

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 13/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 w zakresie powołanych członków Zarządu Emitenta. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 13/2015

Cofnięcie delegacji Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, powołanie Zarządu i informacja w przedmiocie zmian strategii […]

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 12/2015

Informacja Zarządu Emitenta w przedmiocie scalenia akcji Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 11/2015

Nabycie akcji Spółki przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzających Emitenta Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 10/2015

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym kwoty 11,07 mln zł na rzecz spółki zależnej Emitenta Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 9/2015

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 8/2015

Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za rok 2014 Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 7/2015

Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2014 Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 6/2015

Powołanie osób nadzorujących. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 5/2015

Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 4 lutego 2015 roku. Pobierz […]

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 4/2015

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MIT Mobile Internet Technology SA w dniu 4 lutego 2015 roku. Pobierz […]

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 3/2015

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 2/2015

Terminy przekazywania raportów okresowych Emitenta w roku 2015 Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 1/2015

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014 Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 22/2014

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 4 lutego 2015 r. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 20/2014

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta Pobierz raport

Czytaj więcej
Strona 3 z 10«12345»...Ostatnia »