Aktualności

MIT: Ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach znacznej wartości oraz na rachunku bankowym spółki zależnej.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-03-19 Raport bieżący nr 11/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach znacznej wartości.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-03-18 Raport bieżący nr 10/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Zawarcie Aneksu do umowy znaczącej.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-03-01 Raport bieżący nr 9/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Komunikat KDPW S.A. o rejestracji akcji serii J

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-02-28 Raport bieżący nr 8/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-02-27 Raport bieżący nr 7/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-02-27 Raport bieżący nr 6/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Warunkowe przyjęcie akcji.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-02-21 Raport bieżący nr 5/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Informacja znaczącego akcjonariusza.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-01-31 Raport bieżący nr 4/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.70 pkt.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego oraz rejestracja zmian w Statucie Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-01-30 Raport bieżący nr 3/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-01-16 Raport bieżący nr 2/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-01-07 Raport bieżący nr 1/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.65 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Zawarcie przez spółkę zależną MNI Premium S.A. umowy o dofinansowanie projektu „Wdrożenie systemu elektronicznej integracji i wymiany danych oraz monitoringu sygnałów alarmowych”.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-12-19 Raport bieżący nr 57/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Zawarcie umowy objęcia akcji.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-12-13 Raport bieżący nr 56/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Zawarcie znaczącej umowy potrącenia wierzytelności ze spółką MNI S.A.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-12-13 Raport bieżący nr 55/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 04 grudnia 2012 roku.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-12-05 Raport bieżący nr 54/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.70 pkt. 3 […]

Czytaj więcej

MIT: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04 grudnia 2012 roku.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-12-05 Raport bieżący nr 53/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04 grudnia 2012 roku.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-11-13 Raport bieżący nr 52/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Rezygnacja audytora do spraw specjalnych PKF Audyt Sp. z o.o.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-11-13 Raport bieżący nr 51/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04 grudnia 2012 roku – porządek, materiały.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-11-08 Raport bieżący nr 50/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Zawarcie przez spółkę zależną Scientific Services Sp. z o. o. umowy z Firmą Stanley Associates, Inc.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-09-24 Raport bieżący nr 49/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Zawarcie przez MIT S.A. umowy zmieniającej ugodę pozasądową z Zefrala Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, Oplemanta Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, Jakubem Bańkowskim oraz Maciejem Uciechowskim.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-09-04 Raport bieżący nr 48/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Informacja Zarządu MIT S.A. w przedmiocie artykułu prasowego opublikowanego w dzienniku „Parkiet” o tytule „Imagis chce nadal konsolidować sektor GIS”

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-08-13 Raport bieżący nr 47/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Odpowiedź Zarządu MIT Mobile Internet Technology S.A. na pytanie Przedstawiciela Akcjonariusza zadane na ZWZ Spółki w dniu 21 czerwca 2012 roku.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-07-02 Raport bieżący nr 46/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Informacja znaczącego akcjonariusza.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-06-22 Raport bieżący nr 45/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2012 roku.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-06-22 Raport bieżący nr 44/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-06-22 Raport bieżący nr 43/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2012 roku.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-06-22 Raport bieżący nr 42/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2012 roku – porządek, materiały.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-05-22 Raport bieżący nr 41/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-05-18 Raport bieżący nr 40/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-05-18 Raport bieżący nr 39/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 maja 2012 roku.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-05-08 Raport bieżący nr 38/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.70 pkt. 3 […]

Czytaj więcej

MIT: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 maja 2012 roku.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-05-08 Raport bieżący nr 37/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 maja 2012 roku – porządek, materiały.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-04-03 Raport bieżący nr 36/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Ustanowienie zastawu rejestrowego na rachunku bankowym spółki zależnej.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-03-27 Raport bieżący nr 34/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Nabycie przez spółkę zależną aktywów o znacznej wartości oraz zawarcie umowy ustanowienia zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-03-26 Raport bieżący nr 33/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Zawarcie przez MIT S.A. porozumienia rozwiązującego umowę na wykonanie usług doradczych z Finélite Advisors sp. z o.o. sp. k.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-03-21 Raport bieżący nr 32/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Wystąpienie przez MIT S.A. na drogę sądową przeciwko byłym członkom Zarządu, tj. Panu Grzegorzowi Esz oraz Panu Andrzejowi Zimińskiemu z roszczeniem regresowym za szkodę spowodowaną niedopełnieniem swoich obowiązków.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-03-13 Raport bieżący nr 31/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Zmiana w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-03-07 Raport bieżący nr 30/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Ustanowienie zastawu rejestrowego na rachunkach bankowych MIT Mobile Internet Technology S.A. oraz spółek zależnych.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-03-06 Raport bieżący nr 29/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Ustanowienie zastawu rejestrowego na rachunkach bankowych spółek zależnych.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-02-21 Raport bieżący nr 28/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej
Strona 5 z 10« Pierwsza...«34567»...Ostatnia »