MIT: Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-09-28
Raport bieżący nr 50/2010
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art.160 ust.4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Treść raportu

Zarząd Spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. („MIT S.A.”) z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 28 września 2010 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Mariana Mikołajczaka – Członka Rady Nadzorczej Spółki o sprzedaży 120.000 akcji spółki MIT S.A.
Zbycie w/w akcji spółki MIT S.A., będące przedmiotem niniejszej informacji zostało dokonane na podstawie transakcji giełdowych na rynku regulowanym w dniach 21-24 września 2010 roku po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1,55 złotych za akcję.