Rejestracja podwyższenia kapitału

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisję 81,41 mln akcji notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółki MIT S.A. Dzięki tej decyzji udział giełdowego funduszu MNI S.A. w kapitale MIT S.A. zwiększył się – do 65,5% W efekcie nastąpi ogłoszenie wezwania na 0,5% akcji.

Więcej informacji w komunikacie zobacz