Wyniki wybrane MIT SA

Giełdowa spółka MIT S.A., zajmująca się mobilnymi usługami dodanymi, technologiami marketingu bezprzewodowego oraz wykorzystaniem cyfrowych danych kartograficznych ma za sobą udany III kwartał 2010 r.

Więcej informacji w komunikacie zobacz