MIT: Podpisanie listu intencyjnego z Yorkville Advisors LCC – inwestycja w MIT S.A. w kwocie 7 mln Euro

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-12-16
Raport bieżący nr 58/2010
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust.1. pkt.2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku

Treść raportu

Zarząd MIT S.A. (Mobile Internet Technology) z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje o zawarciu w dniu 16 grudnia 2010 r. listu intencyjnego z amerykańskim funduszem inwestycyjnym Yorkville Advisors LCC z siedzibą w Wielkiej Brytanii, specjalizującym się w inwestycjach w spółki o dużym potencjale wzrostu. Zawarty list intencyjny dotyczy inwestycji kapitałowej w akcje spółki MIT S.A. na kwotę 7 mln euro (ok. 28 mln PLN).
Yorkville Advisors LCC jest funduszem inwestycyjnym realizującym inwestycje na rynkach: europejskim, północnoamerykańskim oraz azjatyckim. Główny obszar zainteresowania Inwestora to: media, wysokie technologie, telekomunikacja, zasoby naturalne, energia, ochrona zdrowia. Poziom inwestycji w jeden projekt inwestycyjny wynosi do 100 mln USD.