MIT: Nabycie akcji spółki MIT przez podmioty niepowiązane

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-03-14
Raport bieżący nr 16/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu

Zarząd Spółki MIT S.A. (Mobile Internet Technology) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu 2 umów sprzedaży akcji MIT Mobile Internet Technology S.A. pomiędzy MNI S.A. a podmiotami niepowiązanymi. Nabycie akcji spółki MIT S.A., będące przedmiotem niniejszej informacji zostało dokonane na po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1.87 złotych za akcję. Łącznie cały pakiet 9.390.000 akcji MIT S.A. został nabyty za cenę 17.595.000 złotych.


p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu