MIT: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie udziału MIT w międzynarodowej firmie organizującej MEGALOTERIE SMS

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-04-19
Raport bieżący nr 35/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

Treść raportu

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie („MIT S.A.”, „Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 18 kwietnia 2011r. listu intencyjnego dotyczącego zasad przystąpienia MIT S.A. lub wskazanej przez podmiot spółki zależnej od MIT S.A, jako udziałowca w powoływanej międzynarodowej firmie działającej w obszarze mobilnych usług dodanych, specjalizującej się w organizacji dużych projektów loteryjnych SMS oraz w projektach hazardowych.
Partnerami MIT S.A. w tym przedsięwzięciu są osoby fizyczne, Georgios Karakovounis i Palaiologos Spanos – managerowie powiązani do niedawna z wiodącymi firmami greckimi operującymi na rynkach międzynarodowych w obszarze loterii SMS, takimi jak InternetQ i Upstream.
Według zapisów listu intencyjnego, firma planuje rozpoczęcie działań operacyjnych w drugiej połowie roku na rynkach: polskim, rosyjskim, ukraińskim oraz minimum 15 innych.
Firma będzie się specjalizować w realizacji projektów hazardowych i loteryjnych z wysokimi pulami wygranych adresowanymi do Operatorów Komórkowych oraz lokalnych mediów.


p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu