MIT: Pomyślne zakończenie negocjacji i podpisanie przez Emitenta umowy przystąpienia do międzynarodowej spółki organizującej megaloterie SMS

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-05-24
Raport bieżący nr 40/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego 35/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (MIT S.A.) informuje o zakończeniu negocjacji i podpisaniu w dniu 23 maja 2011r. Umowy przystąpienia, jako 50% akcjonariusz, do spółki CDIALOGUES (Spółka) z siedzibą w Nikozji na Cyprze.
Umowa wspólników Spółki zapewnia kontrolę MIT S.A. nad działalnością operacyjną podmiotu.
Pozostałymi udziałowcami w/w Spółki są podmioty zależne i kontrolowane przez managerów greckich, Panów Georgiosa Karakovounisa i Palaiologosa Spanosa, do niedawna powiązanych z czołowymi greckimi i międzynarodowymi firmami zajmującymi się przedsięwzięciami w obszarze mobilnych projektów loteryjnych SMS oraz hazardu.
Obszarem operowania Spółki będzie znacząca część rynków: europejskiego, azjatyckiego, Ameryki Południowej oraz bliskowschodniego i afrykańskiego.
Zgodnie z przyjętymi harmonogramami MIT S.A. podejmie realizacje pierwszych komercyjnych projektów z zagranicznymi Operatorami Mobilnymi już na początku drugiej połowy bieżącego roku.


p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu