MIT: Zawarcie umowy ze spółką z grupy EUROZET Sp. z o.o. przez spółkę zależną emitenta

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-06-03
Raport bieżący nr 43/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

Treść raportu

Zarząd spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2011 roku otrzymał od Spółki zależnej MNI Premium S.A. („Spółka”) – informację o zawarciu przez Spółkę umowy ze spółką z grupy EUROZET Sp. z o.o. Przedmiotem w/w umowy jest dostarczenie specjalistycznych technologii mobilnych do organizacji komercyjnego loteryjnego projektu SMS-owego Radia ZET.

Przedmiotowy projekt zostanie zrealizowany w trzecim kwartale 2011 roku.

MNI Premium S.A. jest podmiotem w Grupie Kapitałowej MIT, specjalizującym się w organizacji oraz dostarczaniu technologii i know-how do konkursów oraz loterii. Spółka posiada niezbędne technologie i wieloletnie doświadczenie w realizacji najbardziej wymagających projektów loteryjnych. Spółka dzięki technologiom geolokalizacyjnym NAVIGO dysponuje unikalnymi rozwiązaniami wspierającymi projekty SMS-owe od strony marketingowej. Spółka zapewnia integrację projektów loteryjnych dla rynku medialnego od roku 2003.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu