MIT: Zawarcie przez MNI Premium S.A., spółkę zależną od MIT Mobile Internet Technology S.A. umowy na integrację SMS Premium z Telewizją Polską S.A.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-11-25
Raport bieżący nr 94/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej „Spółka” lub „MIT S.A.”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 listopada br. Spółka powzięła informację, że MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „MNI Premium”) – spółka zależna od Spółki – zawarła z Telewizją Polską S.A. (dalej „TVP”) umowę na integrację SMS Premium (dalej „Umowa”).

Umowa obejmuje świadczenie przez MNI Premium S.A. na rzecz wszystkich anten TVP usług interaktywnych SMS, z jednoczesnym udostępnieniem na zasadach wyłączności puli numerów SMS Premium Rate. Usługi Interaktywne dotyczą obsługi sond, konkursów oraz loterii organizowanych przez TVP oraz dostępu do treści teletekstowych i multimedialnych oferowanych przez TVP. Usługi interaktywne SMS pozostają w ścisłej relacji z treścią programu telewizyjnego, którego nadawcą jest TVP.

Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy. Szacunkowa wartość kontraktowa Umowy wynosi ok. 2,5 mln złotych.

O wyborze przez Telewizję Polską S.A. Biuro Reklamy i Handlu oferty złożonej przez MNI Premium Spółka informowała raportem bieżącym nr 89/2011 z dnia 4 listopada 2011 roku.

Usługi Interaktywne organizowane przez i na rzecz TVP stanowią integralną część rynku usług dodanych w Polsce. Wartość rynku usług dodanych SMS, IVR i WAP/data szacowana jest obecnie na ok. 1,1 mld złotych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie – informacje poufne.

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu