MIT: Informacja osoby zobowiązanej.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-12-01
Raport bieżący nr 99/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.160 ust.4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej „Spółka” lub „MIT S.A.”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 listopada br. od Członka Rady Nadzorczej Spółki wpłynęło zawiadomienie o dokonaniu przez niego transakcji sprzedaży:

-40.000 sztuk akcji Spółki, po cenie 0,63 zł/sztuka. Transakcja sprzedaży została dokonana w dniu 24 listopada 2011 roku na rynku regulowanym, w transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,

-10.000 sztuk akcji Spółki, po cenie 0,62 zł/sztuka. Transakcja sprzedaży została dokonana w dniu 24 listopada 2011 roku na rynku regulowanym, w transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,

-20.000 sztuk akcji Spółki, po cenie 0,63 zł/sztuka. Transakcja sprzedaży została dokonana w dniu 29 listopada 2011 roku na rynku regulowanym, w transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawia prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu