MIT: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2012-01-10
Raport bieżący nr 07/2012
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.65 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) w załączeniu przekazuje wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że przedstawione w załączonym wykazie informacje dostępne są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.mitsa.pl

Podstawa prawna: Art. 65 ust.1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarząd