MIT: Informacja osoby zobowiązanej.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2012-01-19
Raport bieżący nr 11/2012
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.160 ustawy o obrocie

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej „Spółka” lub „MIT S.A.”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, (tj. 19 stycznia 2012 roku) od Członka Zarządu Spółki wpłynęło zawiadomienie o dokonaniu przez podmiot, w którym pełni on funkcję członka organu zarządzającego transakcji kupna:
– 10.000 sztuk akcji Spółki, po średniej cenie 0,57 zł/sztuka. Transakcja kupna została dokonana w dniu 12 stycznia 2012 roku na rynku regulowanym, w transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
– 8.000 sztuk akcji Spółki, po średniej cenie 0,62 zł/sztuka. Transakcja kupna została dokonana w dniu 18 stycznia 2012 roku na rynku regulowanym, w transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawia prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarząd