MIT: Informacja Zarządu MIT S.A. w przedmiocie artykułu prasowego opublikowanego w dzienniku „Parkiet” o tytule „Imagis chce nadal konsolidować sektor GIS”

Raport bieżący

Data sporządzenia 2012-08-13
Raport bieżący nr 47/2012
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 1 ustawy o ofercie

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT), w związku z artykułem prasowym opublikowanym w dniu 10 sierpnia 2012 roku w dzienniku „Parkiet” o tytule „Imagis chce nadal konsolidować sektor GIS” (Artykuł), przekazuje do publicznej wiadomości, iż nie prowadzi żadnych rozmów z przedstawicielami spółki PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu ani Calatrava Capital S.A. z siedziba w Warszawie w przedmiocie nowego scenariusza konsolidacji, o którym mowa w Artykule.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).