MIT: Zawarcie przez MIT S.A. umowy zmieniającej ugodę pozasądową z Zefrala Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, Oplemanta Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, Jakubem Bańkowskim oraz Maciejem Uciechowskim.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2012-09-04
Raport bieżący nr 48/2012
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 1 ustawy o ofercie

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej „Spółka” lub „MIT”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 4 września br.) Spółka zawarła umowę zmieniającą ugodę pozasądową (Umowa) z Zefrala Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, Oplemanta Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, Jakubem Bańkowskim oraz Maciejem Uciechowskim.

Przedmiotem Umowy jest zmiana harmonogramu spłaty ostatniej raty zobowiązań ciążących na MIT, która to spłata nastąpi w ratach miesięcznych w terminie 7 miesięcy od daty wejścia Umowy w życie, tj. przez okres od września 2012 roku do marca 2013 roku włącznie.

O zawarciu ugody pozasądowej z Zefrala Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, Oplemanta Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, Jakubem Bańkowskim oraz Maciejem Uciechowskim Spółka informowała raportem bieżącym nr 71/2011 z dnia 07 października 2011 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).