Raport bieżący nr 34/2013

Powzięcie informacji o nałożeniu kary przez Komisję Nadzoru Finansowego za nienależyte wykonanie obowiązków
informacyjnych.

Pobierz raport