MIT: Zawarcie przez MNI Premium S.A., spółkę zależną od MIT Mobile Internet Technology S.A. umowy na integrację SMS Premium z Telewizją Polską S.A.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2013-04-29
Raport bieżący nr 23/2013
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy o ofercie

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej „Spółka” lub „MIT S.A.”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 kwietnia 2013 r. Spółka otrzymała od spółki zależnej MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „MNI Premium”) informację o zawarciu w dniu 26 kwietnia 2013 roku przez MNI Premium z Telewizją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „TVP”) umowy na integrację SMS Premium (dalej „Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest udostępnienie przez MNI Premium na rzecz wszystkich anten TVP numerów SMS  Premium Rate na wyłączność wraz z realizacją na tych numerach usług interaktywnych wykorzystujących wiadomości SMS Premium Rate, które to usługi pozostają w ścisłej relacji z treścią programu telewizyjnego, którego nadawcą jest TVP. Usługi Interaktywne dotyczą obsługi sond, konkursów oraz loterii organizowanych przez TVP oraz dostępu do treści teletekstowych i multimedialnych oferowanych przez TVP.

Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy. Szacunkowa wartość Umowy wynosi ok. 4 mln złotych.

Usługi Interaktywne organizowane przez MNI Premium i na rzecz TVP stanowią integralną część rynku usług dodanych w Polsce. Wartość rynku usług dodanych SMS, IVR i WAP/data szacowana jest obecnie na ok. 1 mld złotych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie – informacje poufne.