MIT: Informacja o stopniu zaawansowania realizacji długofalowej strategii powrotu na rynek komercyjnych Loterii SMS.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2013-06-03
Raport bieżący nr 26/2013
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy o ofercie

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej „Spółka” lub „MIT S.A.”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 03 czerwca 2013 r. Spółka otrzymała od spółek zależnych MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „MNI Premium”) oraz Ramtel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Ramtel) informację o stopniu zaawansowania realizacji długofalowej strategii powrotu na rynek komercyjnych Loterii SMS, po załamaniu się rynku na przełomie 2009/2010 roku w związku z działaniami niektórych firm je organizujących.

MNI Premium oraz Ramtel poinformowały o realizacji w chwili obecnej dwóch loterii audioteksowych realizowanych na zlecenie Telewizji Polskiej S.A. Loterie mają charakter projektów komercyjnych i są promowane na wszystkich antenach Telewizji Publicznej. Loterie realizowane są na podstawie oddzielnych Umów zawartych z TVP.

W ramach realizowanej strategii rewitalizacji segmentu komercyjnych konkursowni loterii SMS, spółki zależne MIT S.A. przygotowują na okres trzeciego i czwartego kwartału 2013 roku cztery kolejne cykliczne projekty, które realizowane będą we współpracy z mediami telewizyjnymi, o czym Spółka poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego.

Rynek loterii i konkursów SMS w Polsce szacowany jest dziś na kwotę 350-400 mln złotych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie – informacje poufne.