MIT: Dr. Kalliwoda Research rekomenduje „kupuj” MIT.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2013-09-12
Raport bieżący nr 30/2013
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy o ofercie

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej „Spółka” lub „MIT”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 września 2013 r. Spółka otrzymała od Dr. Kalliwoda Research raport dla Spółki, w którym analitycy Dr. Kalliwoda Research rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółki MIT od zalecenia „kupuj” z ceną docelową na poziomie 0,6 zł.

Raport został wydany przy cenie 0,46 zł za akcję MIT. W ocenie analityków Dr. Kalliwoda Research w roku 2013 MIT osiągnie 112,67 mln zł przychodów oraz 6,18 mln zł zysku netto.

Zdaniem analityków Dr. Kalliwoda Research zarówno tworzenie map w systemach GPS oraz GIS, jak również usługi mobilne i dystrybucja urządzeń przenośnych, dają Spółce perspektywy znaczącego wzrostu. Zwracają oni również uwagę na możliwość wykorzystania w urządzeniach mobilnych MIT geolokalizacji, która jest atrakcyjna dla reklamodawców.

W ocenie analityków  Dr. Kalliwoda Research spółka zależna od MIT – Lark Europe Sp. z o.o. pozwala spółkom z Grupy MIT na sprzedaż urządzeń z własnym oprogramowaniem, co pozytywnie wpływa na uzyskiwane marże.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie – informacje poufne.