Raport bieżący nr 31/2013

Uchwała Rady Nadzorczej MIT Mobile Internet Technology S.A. ws. emisji obligacji korporacyjnych celem
refinansowania istniejącego zadłużenia Spółki.

Uchwała Rady Nadzorczej MIT Mobile Internet Technology S.A. ws. emisji obligacji korporacyjnych celemrefinansowania istniejącego zadłużenia Spółki.

Pobierz Raport