Raport bieżący nr 10/2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2014 roku.

Pobierz raport