Raport bieżący nr 11/2014

Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej o zgłoszeniu wniosku o upadłość spółki zależnej Emitenta.

Pobierz raport