Raport bieżący nr 19/2014

Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu spółki zależnej Emitenta.

Pobierz raport