Raport bieżący nr 4/2015

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MIT Mobile Internet Technology SA w dniu 4 lutego 2015 roku.

Pobierz raport