Raport bieżący nr 5/2015

Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 4 lutego 2015 roku.

Pobierz raport