Raport bieżący nr 13/2015

Cofnięcie delegacji Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, powołanie Zarządu i informacja w przedmiocie zmian strategii w obszarze działalności Emitenta.

Pobierz raport