Raport bieżący nr 21/2015

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 25 czerwca
2015 r.

Pobierz raport