Raport bieżący nr 18/2015

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MIT Mobile Internet Technology S.A. w dniu 2 czerwca
2015 roku.

Pobierz raport
Pobierz załącznik