Raport bieżący nr 20/2015

Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 2
czerwca 2015 roku.

Pobierz raport