Raport bieżący nr 24/2015

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MIT Mobile Internet Technology S.A. w dniu 25 czerwca 2015 roku.

Pobierz raport