Raport bieżący nr 25/2015

Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 25 czerwca 2015 roku

Pobierz raport