Raport bieżący nr 28/2015

Zmiana nazwy Emitenta na Lark.pl Spółka Akcyjna.

Pobierz raport