Raport bieżący nr 30/2015

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 listopada 2015r.

Pobierz raport