Raport bieżący nr 33/2015

Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 listopada 2015 roku.

Pobierz raport