Raport bieżący nr 05/2016

Nabycie 100% udziałów w spółce Extra Media Sp. z o.o.

Pobierz raport