Raport bieżący nr 06/2016

Uchwała Zarządu GPW w Warszawie S.A. ws. zawieszenia obrotu akcjami Emitenta w związku z ich scaleniem.

Pobierz raport