Raport bieżący nr 14/2016

Korekta projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016r.

Pobierz raport