Raport bieżący nr 15/2016

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lark.pl S.A. na żądanie akcjonariusza Spółki.

Pobierz raport