Raport bieżący nr 17/2016

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Pobierz raport