Raport bieżący nr 20/2016

Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Pobierz raport