Raport bieżący nr 23/2016

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 18/2016 z dnia 30 czerwca 2016 w zakresie powołanych członków Rady Nadzorczej Emitenta

Pobierz raport