Raport bieżący nr 26/2016

Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na NWZ Emitenta w dniu 27 września 2016 roku.

Pobierz raport