Raport bieżący nr 29/2016

Wznowienie obrad NWZ Emitenta i treść podjętych uchwał.

Pobierz raport