Raport bieżący nr 30/2016

Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na NWZ Emitenta w dniu 7 października 2016 roku.

Pobierz raport