Raport bieżący nr 31/2016

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 7 listopada 2016r.

Pobierz raport