Raport bieżący nr 35/2016

Przyjęcie układu na Zgromadzeniu Wierzycieli spółki zależnej Emitenta.

Pobierz raport