Raport bieżący nr 37/2016

Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na NWZ Emitenta w dniu 7 listopada 2016 roku.

Pobierz raport