Raport bieżący nr 07/2017

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego spółki zależnej Emitenta.

Pobierz raport